Cadeautje4You.nl

Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

Bijlage I: Modelformulier voor herroeping

Modelformulier voor herroeping

(dit formulier alleen invullen en terugzenden met retour wanneer u de overeenkomst wilt herroepen)

– Aan:  Kimano – Cadeautje4you.nl
            IJsseldijk 105
            2901 BR  Capelle aan den IJssel

            info@cadeautje4you.nl

– Ik/Wij* deel/delen* u hierbij mede, dat ik/wij* onze overeenkomst betreffende

de verkoop van de volgende producten: [aanduiding product]*

herroept/herroepen*

– Ordernummer*:

– Besteld op*/ontvangen op* [datum ontvangst bij producten]

– [Naam consumenten(en)]

– [Adres consument(en)]

– [Handtekening consument(en)] (alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend)

* Doorhalen wat niet van toepassing is of invullen wat van toepassing is.

Scroll naar boven